Department of Policies on Ethnic Minority

11:15 AM 23/01/2016 Views: 1326 Print
     

Bế Thị Hồng Vân
Deputy Director General

Cầm Văn Thanh
Deputy Director General

Bùi Văn Lịch

Deputy Director General

 

   

Phạm Thị Sửu

Head of Social Policy Division

 

Lâm Quốc Hồng
Deputy Head of Social Policy Division

Hoàng Thúy Quỳnh
Deputy Head of Economic Policy Division

 


 

 

Trần Văn Đoài
Deputy Head of Economic Policy Division

Hoàng Văn Tuyên
Deputy Head of Economic Policy Division

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Deputy Head of Social Policy Division 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 22

Tổng số truy cập: