Ethnic minority GuestHouse

11:50 AM 23/01/2016 Views: 2367 Print

Trịnh Xuân Thành
Director

 

Hoàng Thị Bích Vân
Deputy Director

Đinh Thanh Huyền

Deputy Director


 

 

 

Nguyễn Văn Chính
Head of Administrative Organization Division

Trần Thị Minh Thu

Sales Manager

 

 

 

 

Đỗ Đình Việt
Head of Construction Division

Phùng Bá Tương
Restaurants Manager

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 27

Tổng số truy cập: