Training Institution for Ethnic Minority officials

11:34 AM 23/01/2016 Views: 3105 Print
 
Trần Trung
Principal
Nguyễn Văn Dũng
Vice Principal

Lương Thu Châu

Vice Principal

 

   
Nguyễn Thị Thu Hương
Head of Administration Division
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Head of Training Division
   
Nguyễn Văn Chí
Director of Training suppport and Human Resources development in Ethnic Minority and mountainous areas Center
Hoàng Thị Chính
Deputy Head of Planning and Financial Division
   
Lê Tuấn Quỳnh
Deputy Head of Planning and Financial Division
Nguyễn Hồng Hải
Deputy Head of Documentation and Financial Division  
   
Nguyễn Thị Bích Thu
Deputy Head of Science and International Cooperation Division
Phạm Thị Kim Cương
Vice Dean of State management on Ethnic Affairs
   
Dương Công Tý
Vice Dean of Basic Theory
Giang Khắc Bình
Vice Dean of Ethnic

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 15

Tổng số truy cập: