Ministry Office

11:06 AM 23/01/2016 Views: 2739 Print

Nguyễn Sỹ Tá

Chief of Office

 

 

 Hữu Hoạt 

Deputy Chief of Office

Mai Linh Nhâm 

Deputy Chief of Office  

 

Bùi Thiện Lạc 

Deputy Chief of Office

 

     

 

Nguyễn Văn Thức

Deputy Chief of Office

 

   
    

 Vũ Trung Kiên
Head of Administration Division

 Ngô Quang Hải
Head of General Secretary Division

 

 

 

Trương Thị Bích Hạnh
Head of Accounting and Finance Division

 

 

       
Trần Kiên
Head of Archives Division
Tô Đức Nghĩa
Head of Emulating and Reward Division
 

Trương Thu Hà

Deputy Head of Archives Division

 

     
Nguyễn Thị Kim Oanh
Deputy Head of Administration Division
Đinh Công Luận
Deputy Head of Emulating and Reward Division
 

Vũ Thị Bẩy
Deputy Head of Accounting and Finance Division

 

   
Nguyễn Văn Huân
Deputy Head of General Secretary Division
Nông Thị Tước
Deputy Head of Administration Division
  Bùi Thị Hiền
Deputy Head of Archives Division

 

(to give supplementary photo later)

 

(to give supplementary photo later)

 

 

(to give supplementary photo later)

Đỗ Thị Hà Thanh
Deputy Head of Accounting and Finance Division
Phùng Quốc Huy
Deputy Head of General Secretary Division
  Nguyến Thị Thịnh
Deputy Head of Emulating and Reward Division
 
(to give supplementary photo later)
   
 

 Phạm Phú Thịnh
Deputy Head of General Secretary Division

 

 

   
     
Trần Văn An
Captain of Car group

Phạm Văn Hoàng

Vice Captain of Car group

 

 

 

 Nguyễn Bá Ngọc

Vice Captain of Car group

HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE

 

 Nguyễn Xuân Châu
Head of HCM Representative Office

 Lã Chí Dũng

Deputy Head of HCM Representative Office

Phạm Thanh Hải

Deputy Head of HCM Representative Office 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 7

Tổng số truy cập: